امروز چهارشنبه 5 خرداد 1395 09:28:00 این مرکزبرگزارکننده دوره های آموزشی IT در شاخه ها و گروههای سنی مختلف و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت به کد شناسه 0523901039210010 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری می باشد. ( )


دوره های در حال تشکیل
برای ثبت نام در هر یک از دوره های مورد نظر بر روی آن کلیک نمایید

            

   

شروع دوره مدت(ساعت) شهریه دوره کد دوره نام دوره
1395/03/05 90 3600000 95261001 AutoCAD معماری
ترسیمات دوبعدی و سه بعدی نقشه های معماری ساختمانها و بناها
ساعت دوره: زوج 16 تا 20

1395/03/11 36 2140000 95004001 اصول ميكس و مونتاژ به كمك ADOBE PREMIERE

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20

1395/03/05 4 320000 95225001 نصب Windows

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

1395/03/05 50 1940000 95138002 حسابداری به کمک کامپیوتر پیشرفته

جلسه مقدماتی در تاریخ 1395/03/03 برگزار گردید.
ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1395/03/11 44 2420000 95039001 Matlab

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 24 1120000 94447009 Excel سطح1-مقدماتی

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1395/03/11 24 1000000 95114001 نرم افزار آماری SPSS - سطح 1

ساعت دوره: سه شنبه 16:30 تا 20

1395/03/11 32 1250000 95009003 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: سه شنبه 16:30 تا 19:30 و يکشنبه 16:30 تا 19:30

1395/03/11 16 670000 95074002 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 46 2050000 95156002 3D Studio MAX-سطح 1 مدل سازی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 44 2500000 95059001 Catia1 طراحی قطعات و مونتاژ

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 50 2800000 95119001 Etabs

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1395/03/17 52 1750000 95121005 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1395/03/12 32 1050000 95120003 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 50 2040000 95209002 Revit Architecture

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20

1395/03/06 50 2040000 95209001 Revit Architecture

ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 11

1395/03/08 50 1980000 95481001 انیمیشن جامع - مبانی و طراحی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

1395/03/08 48 2450000 95356001 برنامه نویسی به زبان #C-مقدماتی

ساعت دوره: شنبه 16:30 تا 19:30 و چهار شنبه 16:30 تا 19:30

1395/03/16 50 1750000 95043006 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: يکشنبه 17 تا 20 و سه شنبه 17 تا 20

1395/03/12 54 1910000 95069001 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: چهار شنبه 8:30 تا 11:30 و دوشنبه 8:30 تا 11:30

1395/03/12 54 1910000 95069004 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 60 0 95986002 بسته آموزشی فناوری اطلاعات پرسنل شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری
ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18 و يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 60 0 95986001 بسته آموزشی فناوری اطلاعات پرسنل شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری
ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 18 و شنبه 15 تا 18

1395/03/06 40 1960000 95006001 Primavera

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 26 1610000 95115001 نرم افزار تحليل و طراحی دالها و پی ها- SAFE

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 24 1300000 95095001 نرم افزار آماری SPSS - سطح 2

ساعت دوره: پنج شنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 30 1940000 94233002

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18 و يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 40 3000000 95053001 دوره CCNA-CISCO

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 19

با هماهنگی 36 2110000 95057002 +Network

ساعت دوره: دوشنبه 18 تا 20 و چهار شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 36 2650000 95015001 مديريت پروژه با نرم افزار Ms Project

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20 و شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 36 2070000 95207002 Illustrator

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 17 و سه شنبه 15 تا 17

1395/03/05 52 1980000 95121006 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 46 1750000 95122003 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 46 1750000 95122002 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

1395/03/09 32 1210000 95120001 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 52 1980000 95121004 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

1395/03/09 42 1880000 95070002 نرم افزار گرافيكی Corel Draw

ساعت دوره: يکشنبه 16 تا 20 و سه شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 36 1420000 95245002 ICDL سطح 1 - مبانی، ویندوز و اینترنت- ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا
ساعت دوره: زوج 10 تا 12

با هماهنگی 40 2100000 95166001 Rhino

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 17 و يکشنبه 15 تا 17

با هماهنگی 58 2890000 95061001 برنامه نويسی ساختيافته بزبان ++C

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 19 و دوشنبه 16 تا 19

با هماهنگی 44 1700000 95141002 طراحی صفحات وب شخصی -java Script,Html

ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 40 2490000 95486001 انیمیشن جامع - Environment Modeling
777- از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 26 2340000 95518001 Matlab پیشرفته

ساعت دوره: پنج شنبه 09 تا 12

با هماهنگی 48 2200000 95355003 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 40 2150000 95199001 ABAQUS

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 36 1420000 95470001 ICDL2 ویژه

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 32 1350000 95425001 Photoshop معماری

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 36 1960000 95128001 رندر پیشرفته + V-Ray OR Mental Ray

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 40 2600000 94075001 ASP.NET

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20 و شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 48 2200000 95355002 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 19

با هماهنگی 38 2290000 95037002 سيستم اطلاعات جغرافيايی - GIS-سطح1

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 44 2130000 95157001 3D STUDIO MAX-سطح 2 صحنه سازی

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 48 2940000 95357001 برنامه نویسی به زبان #C-پيشرفته

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20 و دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 30 1600000 95204001 PLC1 Step Seven

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 42 2650000 95010001 مبانی برنامه نويسی بزبان PHP

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 10 320000 95662001 مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات

ساعت دوره: سه شنبه 08 تا 17:30

با هماهنگی 16 750000 95370001 نرم افزار حسابداری

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 48 2330000 95158001 3D Studio MAX-سطح 3 انیمیشن

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 8 256000 95676001 شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 30 1350000 95668001 مهندسی شبکه

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 30 2400000 95836001 برنامه نویسی AVR

ساعت دوره: پنج شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 32 1250000 95009002 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 36 1960000 95128002 رندر پیشرفته + V-Ray OR Mental Ray

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 48 2430000 95358002 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - سه بعدی

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 50 2600000 95136001 حسابداری صنعتی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 50 1750000 95043003 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 20 880000 95331001 مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی- آشنایی با مقدمات کامپیوتر و ویندوز

ساعت دوره: دوشنبه 09 تا 12 و شنبه 09 تا 12

با هماهنگی 12 540000 95663001 حاکمیت فاوا

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 12 540000 95664001 مدیریت خدمات فاوا و ITIL

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20

1395/03/19 28 1680000 94459002 انیمیشن پایه سطح 1

ويژه کودکان و نوجوانان
ساعت دوره: شنبه 17 تا 18:30 و چهار شنبه 17 تا 18:30

1395/03/20 20 1000000 94422001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی - ویندوز

ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 11:30

1395/03/17 30 1050000 94420001 فتوشاپ سطح 1

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: شنبه 09 تا 12 و دوشنبه 09 تا 12

با هماهنگی 48 2990000 94610002 بسته آموزشی برنامه نويسی اندروید2-Android WorkShop

ساعت دوره: يکشنبه 17:30 تا 19:30

با هماهنگی 32 2560000 94424004 سیستم اطلاعات جفرافیائی GIS - سطح 2

ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 30 1350000 94396001 Master Cam

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 16 940000 94264003 کارگاه پیشرفته Photoshop

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 17 و چهار شنبه 15 تا 17

با هماهنگی 40 2700000 94526001 بسته آموزشی گرافیک- گرافیک سه بعدی با نرم افزار

ساعت دوره: پنج شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 38 2570000 94525001 بسته آموزشی گرافیک- صفحه آرایی

ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 24 1620000 94524001 بسته آموزشی گرافیک- تصویرسازی

ساعت دوره: يکشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 32 2160000 94523001 بسته آموزشی گرافیک- آرم و پوستر

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 48 2520000 94522001 بسته آموزشی گرافیک- گرافیک دو بعدی با نرم افزار

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 24 1440000 94521001 بسته آموزشی گرافیک- مبانی هنرهای تجسمی

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 40 2000000 94111002 CATIA2-طراحی سطوح پیشرفته و مهندسی معکوس

ساعت دوره: دوشنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 36 2340000 94052002 بسته آموزشی برنامه نويسی وب - اصول کار و طراحی پایگاه داده SQL Server Full

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 6 1710000 94597002 Cloud Computing & Virtualization Technology Essential

ساعت دوره: چهار شنبه 18 تا 20 و دوشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 6 1710000 94597001 Cloud Computing & Virtualization Technology Essential

ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 20

با هماهنگی 6 360000 94278001 کارگاه ایجادWeblog

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: سه شنبه 8:30 تا 11 و يکشنبه 8:30 تا 11

با هماهنگی 60 3560000 94086001 MCSE 2012

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 30 1580000 94515001 انيميشن جامع -فيلمنامه نويسی سطح 1- نویسنده و هنر داستانگویی

ساعت دوره: دوشنبه 08 تا 9:30 و شنبه 08 تا 9:30

با هماهنگی 36 1390000 94289004 مبانی کامپیوتر و سیستم عامل Windows v

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: فرد 8:30 تا 12

با هماهنگی 10 2850000 94598001 Cloud Computing Fundamentals

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 36 1390000 94289001 مبانی کامپیوتر و سیستم عامل Windows v

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 30 1690000 94041001 آشنائی با اصول ساخت و مونتاژ pc

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 20 980000 94340001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی- آشنایی با اکسل و پاورپوینت مقدماتی

ساعت دوره: فرد 10 تا 12

با هماهنگی 40 1600000 94512001 طراحی سایت با WordPress

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: شنبه 09 تا 12 و دوشنبه 09 تا 12

لینک های دیگر
اطلاعیه ها
راه های ارتباطی
دوره ویژه

شروع دوره Revit تاریخ 06/03/95

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


شروع دوره میکس و مونتاژ Premiere تاریخ 4/3/95

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


شروع دوره نصب ویندوز 05/03/95

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


شروع دوره فتوشاپ 12/03/95

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


شروع دوره های #C مقدماتی و فتوشاپ بزودی

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


آدرس:خیابان آمادگاه،مجتمع عباسی (مقابل هتل عباسی)،مرکز آموزش سازمان فاوا :آدرس
training2@isfahan.ir :ايميل
031-32220625-32228787-32228788 :تلفن
031-322225469 :فکس