امروز جمعه 29 فردوردین 1393   09:28:00
  کاربر مهمان :کاربر سيستم
 
  :نام کاربری
  :رمز عبور
 
کاربرجدید   
    


دوره های در حال تشکیل
برای ثبت نام در هر یک از دوره های مورد نظر بر روی آن کلیک نمایید

            

  


شروع دوره مدت(ساعت) شهریه دوره کد دوره نام دوره

1393/01/30 32 760000 93120003 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت


ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1393/02/29 54 1190000 93069002 نرم افزار گرافيكی Photoshop


ساعت دوره: چهار شنبه 08 تا 12 و دوشنبه 08 تا 12

1393/02/10 60 1430000 93355003 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی


ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1393/02/09 54 1190000 93069001 نرم افزار گرافيكی Photoshop


ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 30 1480000 93233001 CIVIL 3D سطح 1


ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20 و شنبه 16 تا 20

1393/02/16 50 1360000 93209001 Revit Architecture


ساعت دوره: پنج شنبه 18:30 تا 20 و سه شنبه 18:30 تا 20

1393/02/09 44 1040000 93141001 طراحی صفحات وب شخصی -java Script,Html


ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 16:30 و يکشنبه 15 تا 16:30

1393/02/04 50 1150000 93043001 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی


ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 18 و يکشنبه 16 تا 18

1393/02/03 36 1350000 93057001 +Network


ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 18 و شنبه 16 تا 18

1393/01/31 32 760000 93120004 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت


ساعت دوره: فرد 08 تا 11:30

1393/02/01 16 600000 93264002 کارگاه پیشرفته Photoshop


ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 18 و دوشنبه 16 تا 18

با هماهنگی 32 760000 93120006 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت


ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1393/02/02 9 0 93819001 نرم افزار Web Base توزین سکوها

ویژه کارکنان محترم شهرداری اصفهان
ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18

1393/02/10 60 1430000 93355002 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی


ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20 و چهار شنبه 16 تا 20

1393/02/06 36 1050000 93245001 ICDL سطح 1 - مبانی، ویندوز و اینترنت- ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا

ساعت دوره: زوج 10 تا 12

با هماهنگی 46 1020000 93208001 Indesign


ساعت دوره: دوشنبه 18 تا 20 و شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 90 2400000 93261001 AutoCAD معماری
ترسیمات دوبعدی و سه بعدی نقشه های معماری ساختمانها و بناها

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 50 1870000 93481003 انیمیشن سطح 1-مبانی پویانمایی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 50 1870000 93481002 انیمیشن سطح 1-مبانی پویانمایی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)

ساعت دوره: زوج 08 تا 10

با هماهنگی 50 1870000 93481001 انیمیشن سطح 1-مبانی پویانمایی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)

ساعت دوره: يکشنبه 17 تا 20

1393/01/31 16 0 93815001 QPR Metrics 2012 Designer


ساعت دوره: يکشنبه 08 تا 16

1393/02/17 46 1260000 93156002 3D Studio MAX-سطح 1 مدل سازی


ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1393/01/30 4 0 93241001 GPS

ویژه پرسنل محترم شهرداری
ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 18 و شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 52 1270000 93121004 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL


ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 54 1190000 93069003 نرم افزار گرافيكی Photoshop


ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 48 1360000 93059001 طراحی به كمك كامپيوترCATIA 1


ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 18 و سه شنبه 16 تا 20

1393/01/31 14 350000 93074001 اصول تايپ و ارگونومی


ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 17 و يکشنبه 15 تا 17

با هماهنگی 60 1430000 93355004 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی


ساعت دوره: يکشنبه 08 تا 12

با هماهنگی 26 1060000 93115001 نرم افزار تحليل و طراحی دالها و پی ها- SAFE


ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 50 1430000 93119001 Etabs


ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 44 1200000 93201001 Excel پیشرفته


ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 19

با هماهنگی 32 610000 93601001 الکترونیکی ICDL سطح 1


ساعت دوره: زوج 14 تا 16

با هماهنگی 52 1020000 93602001 الکترونیکی ICDL سطح 2


ساعت دوره: زوج 14 تا 16

با هماهنگی 46 900000 93603001 الکترونیکی ICDL سطح 3- Access, PowerPoint


ساعت دوره: زوج 14 تا 16

با هماهنگی 50 1250000 93138001 حسابداری به کمک کامپیوتر پیشرفته


ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 32 780000 93009003 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه


ساعت دوره: زوج 10 تا 12

با هماهنگی 32 1500000 93424001 سیستم اطلاعات جفرافیائی GIS - سطح 2


ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 40 1200000 93439001 مبانی و سیستم عامل 8 Windows


ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 60 2100000 93086001 MCSE


ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 18 و شنبه 16 تا 18

با هماهنگی 28 750000 93447001 Excel -سطح1-مقدماتی


ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 17:30 و يکشنبه 16 تا 17:30

با هماهنگی 16 500000 93370001 نرم افزار حسابداری


ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 24 1980000 93359001 کارگاه تخصصی Mikrotik سطح 1
کار با سیستم عامل و تجهیزات Mikrotik

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 18 و شنبه 16 تا 18

با هماهنگی 48 1630000 93356001 برنامه نویسی به زبان #C-مقدماتی


ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 18

با هماهنگی 46 1000000 93289002 مبانی کامپیوتر و سیستم عامل Windows v


ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 18 و يکشنبه 16 تا 18

با هماهنگی 46 1000000 93289001 مبانی کامپیوتر و سیستم عامل Windows v


ساعت دوره: زوج 10 تا 12

با هماهنگی 8 310000 93274001 کارگاه Power point کاربردی


ساعت دوره: فرد 8:30 تا 10

با هماهنگی 16 600000 93264001 کارگاه پیشرفته Photoshop


ساعت دوره: زوج 10 تا 12

با هماهنگی 4 210000 93225001 نصب Windows


ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 4 160000 93215001 کارگاه تنظیم و استفاده از چاپگر


ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 30 1110000 93204001 PLC1 Step Seven


ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 40 1650000 93199001 ABAQUS


ساعت دوره: فرد 18:30 تا 20

با هماهنگی 50 1150000 93158001 3D Studio MAX-سطح 3 انیمیشن


ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 44 1260000 93157001 3D STUDIO MAX-سطح 2 صحنه سازی


ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 48 1920000 93136001 حسابداری صنعتی 1


ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 24 650000 93114001 نرم افزار آماری SPSS - سطح 1


ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 24 900000 93095001 نرم افزار آماری SPSS - سطح 2


ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 42 690000 93067001 Microsoft Word


ساعت دوره: فرد 08 تا 10

با هماهنگی 58 1850000 93061001 برنامه نويسی ساختيافته بزبان ++C


ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 40 1850000 93053001 دوره CCNA-CISCO


ساعت دوره: چهار شنبه 16:30 تا 20 و شنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 30 1080000 93041001 آشنائی با اصول ساخت و مونتاژ pc


ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 18 و شنبه 16 تا 18

با هماهنگی 44 1380000 93039001 Matlab


ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 46 1410000 93037001 سيستم اطلاعات جغرافيايی - GIS-سطح1


ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 17 و دوشنبه 15 تا 17

با هماهنگی 32 1680000 93022001 +CompTIA A


ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 36 1380000 93015001 مديريت پروژه با نرم افزار Ms Project


ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 32 780000 93009002 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه


ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 32 780000 93009001 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه


ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 48 1170000 93004001 اصول ميكس و مونتاژ به كمك ADOBE PREMIERE


ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 46 1130000 93122002 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access


ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 30 1570000 92500001 111 - تصویربرداری سطح 1-مبانی
از سری آموزشهای جامع تصویربرداری (فیلمبرداری) با فناوری های نوین دیجیتال
جلسه هماهنگی پنج شنبه 19/10/92 ساعت 16
ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 8 250000 92604001 الکترونیکی Powerpoint کاربردی


ساعت دوره: زوج 14 تا 16

  دوره های در حال تشکیل
AutoCAD معماری
GPS
ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت
Indesign
QPR Metrics 2012 Designer
...ادامه
  صفحه اصلی  
درباره مرکز  
  دوره ها و ثبت نام  
  دوره های غیر حضوری  
  گروه ها و ثبت نام  
  گروه های درسی  
  پرداخت الکترونیک  
  درخواست دوره  
اعلام نتایج  
  ویژه شهرداری  
  امکانات کاربری  
  مقررات آموزشی  
مستندات  
ارتباط با ما  
  سایر سایت ها  


12 : امروز  
1047 : ماه جاری   
1047 : سال جاري  
648324 : کل بازديدها