شعارسال
لوگو
کاربرجدید
:رمز عبور :نام کاربری
   امروز پنجشنبه 7 خرداد 1394 09:28:00 این مرکزبرگزارکننده دوره های آموزشی IT در شاخه ها و گروههای سنی مختلف و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت به کد شناسه 0523901039210010 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری می باشد. ( )


دوره های در حال تشکیل
برای ثبت نام در هر یک از دوره های مورد نظر بر روی آن کلیک نمایید

            

  

شروع دوره مدت(ساعت) شهریه دوره کد دوره نام دوره
1394/03/17 46 1410000 94122002 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 32 950000 94120009 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: فرد 8:30 تا 10

با هماهنگی 32 950000 94120008 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1394/03/12 32 950000 94120007 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 30 1360000 94128001 رندر پیشرفته + V-Ray OR Mental Ray

ساعت دوره: فرد 17 تا 19

1394/03/07 36 1500000 94207001 Illustrator

جلسه اول امکان تغییر روز و ساعت با هماهنگی وجود دارد
ساعت دوره: پنج شنبه 12 تا 15

1394/03/09 32 950000 94120004 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: دوشنبه 8:30 تا 12 و شنبه 8:30 تا 12

1394/03/16 52 1590000 94121006 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1394/03/12 44 1360000 94141001 طراحی صفحات وب شخصی -java Script,Html

جلسه مقدماتی مورخ 5/3/94 تشکیل گردید.
ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 48 1960000 94356001 برنامه نویسی به زبان #C-مقدماتی

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20

1394/03/17 46 1640000 94156002 3D Studio MAX-سطح 1 مدل سازی

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 36 1690000 94057002 +Network

ساعت دوره: شنبه 16 تا 19

1394/03/17 50 1480000 94043003 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 36 1180000 94245002 ICDL سطح 1 - مبانی، ویندوز و اینترنت- ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا
ساعت دوره: فرد 10 تا 12

1394/03/10 34 1200000 94208001 Indesign

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 18 و يکشنبه 16 تا 18

1394/03/12 54 1430000 94069001 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: سه شنبه 8:30 تا 12 و يکشنبه 8:30 تا 12

1394/03/28 38 1830000 94037002 سيستم اطلاعات جغرافيايی - GIS-سطح1

ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 17 و شنبه 15 تا 18

1394/03/17 28 1680000 94459001 انیمیشن پایه سطح 1

ساعت دوره: سه شنبه 09 تا 12 و يکشنبه 09 تا 12

1394/04/05 50 1870000 94481001 انیمیشن سطح 1-مبانی پویانمایی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 12

1394/03/11 14 460000 94074001 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: فرد 14:30 تا 16

با هماهنگی 50 1990000 94119002 Etabs

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 50 1640000 94138002 حسابداری به کمک کامپیوتر پیشرفته

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 52 1590000 94121008 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 46 1410000 94122003 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: زوج 10 تا 12

با هماهنگی 4 270000 94225002 نصب Windows

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 52 1590000 94121007 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 32 950000 94120006 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: فرد 10 تا 12

با هماهنگی 60 1790000 94355003 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 12

1394/03/10 36 1730000 94015001 مديريت پروژه با نرم افزار Ms Project

ساعت دوره: يکشنبه 17 تا 20

1394/03/20 24 108000 94425001 Photoshop معماری

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

1394/03/11 48 1790000 94355002 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1394/03/18 54 1430000 94069003 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20 و دوشنبه 17 تا 20

1394/03/12 48 1580000 94004001 اصول ميكس و مونتاژ به كمك ADOBE PREMIERE

ساعت دوره: سه شنبه 08 تا 10 و يکشنبه 08 تا 10

1394/03/12 50 1640000 94138001 حسابداری به کمک کامپیوتر پیشرفته

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 42 2020000 94052001 SQL SERVER

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 19

با هماهنگی 44 1720000 94039001 Matlab

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 30 1550000 94233001 CIVIL 3D سطح 1

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20 و شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 16 750000 94264001 کارگاه پیشرفته Photoshop

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 19 و دوشنبه 16 تا 19

با هماهنگی 32 2190000 94424001 سیستم اطلاعات جفرافیائی GIS - سطح 2

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 17

1394/03/25 20 730000 94331001 مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی1

ساعت دوره: دوشنبه 09 تا 12 و شنبه 09 تا 12

1394/03/11 50 1630000 94209002 Revit Architecture

ساعت دوره: دوشنبه 18 تا 20 و شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 40 1500000 94166001 Rhino

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 16:30 و يکشنبه 15 تا 16:30

با هماهنگی 32 1000000 94009002 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20 و شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 42 1500000 94070002 نرم افزار گرافيكی Corel Draw

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 42 1890000 94010001 مبانی برنامه نويسی بزبان PHP

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 44 1480000 94201001 Excel پیشرفته

ساعت دوره: يکشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 44 1700000 94157001 3D STUDIO MAX-سطح 2 صحنه سازی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 50 2620000 94485001 انیمیشن سطح 5 _مبانی کار با نرم افزار 3D
777- از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 17

با هماهنگی 46 1250000 94289001 مبانی کامپیوتر و سیستم عامل Windows v

ساعت دوره: فرد 16 تا 20

با هماهنگی 36 270000 85067001 Microsoft Word

ساعت دوره: زوج 12 تا 14

با هماهنگی 24 1100000 94611001 زبان-آموزش نگارش انگلیسی حرفه ای،تجاری و اسناد و مدارک

ساعت دوره: زوج 15 تا 17

با هماهنگی 40 2310000 94053001 دوره CCNA-CISCO

ساعت دوره: چهار شنبه 16:30 تا 18 و شنبه 16:30 تا 18

با هماهنگی 90 2880000 94261001 AutoCAD معماری
ترسیمات دوبعدی و سه بعدی نقشه های معماری ساختمانها و بناها
ساعت دوره: زوج 16 تا 20

با هماهنگی 44 1760000 94059001 Catia1-طراحی قطعات و مونتاژ

ساعت دوره: دوشنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 30 2630000 93486003 انیمیشن 6-اصول مدلسازی و Environment Modeling

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 19

با هماهنگی 48 1920000 94136001 حسابداری صنعتی 1

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 40 1720000 94199001 ABAQUS

ساعت دوره: فرد 18:30 تا 20

با هماهنگی 28 930000 94447001 Excel سطح1-مقدماتی

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 18 و يکشنبه 16 تا 18

با هماهنگی 30 1130000 94081001 مبانی استفاده از INTERNET

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 18 و دوشنبه 16 تا 18

با هماهنگی 48 2400000 94075001 ASP.NET

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20 و شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 50 1860000 94158001 3D Studio MAX-سطح 3 انیمیشن


با هماهنگی 58 2310000 94061001 برنامه نويسی ساختيافته بزبان ++C

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 35 1840000 94511001 سیستم عامل و برنامه نویسی اندروید-سطح 1

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 48 1940000 94358001 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - سه بعدی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 24 1100000 94095001 نرم افزار آماری SPSS - سطح 2

ساعت دوره: يکشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 24 850000 94114001 نرم افزار آماری SPSS - سطح 1

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 26 1290000 94115001 نرم افزار تحليل و طراحی دالها و پی ها- SAFE

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 50 1990000 94119001 Etabs

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20 و دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 30 1200000 94111001 CATIA2-طراحی سطوح پیشرفته و مهندسی معکوس

ساعت دوره: سه شنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 52 1590000 93121031 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 16 600000 94370001 نرم افزار حسابداری

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 124 7440000 93609001 بسته جامع آموزشی برنامه نویسی NET.

ساعت دوره: زوج 16 تا 20

با هماهنگی 6 270000 93130001 کارگاه پشتیبان گیری با نرم افزارACronis

ساعت دوره: فرد 15 تا 17

با هماهنگی 42 1890000 93010002 مبانی برنامه نويسی بزبان PHP

ساعت دوره: پنج شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 8 360000 93630003 کارگاه باز آموزی Excel

ویژه پرسنل محترم شهرداری
ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 44 1760000 93059004 Catia1-طراحی قطعات و مونتاژ

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 8 390000 93279001 کارگاه 5S رایانه ای

ساعت دوره: سه شنبه 13 تا 16 و يکشنبه 13 تا 16

با هماهنگی 4 200000 93219001 کارگاه آشنائی با نرم افزارهای مخرب

ساعت دوره: دوشنبه 13 تا 16

با هماهنگی 40 1600000 93512001 طراحی سایت با WordPress

ساعت دوره: دوشنبه 10 تا 13

با هماهنگی 4 200000 93215001 کارگاه تنظیم و استفاده از چاپگر

ساعت دوره: يکشنبه 13 تا 16

با هماهنگی 2 90000 93627001 كارگاه تكنيك به اشتراك گذاري در اكسل

ساعت دوره: شنبه 15 تا 17

با هماهنگی 4 180000 93626001 كارگاه تكنيك امنيت اطلاعات در اكسل

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 4 180000 93625001 كارگاه تكنيك كار با ليست ها در اكسل

ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 19

با هماهنگی 8 360000 93624001 كارگاه تكنيك كار با توابع در اكسل

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20 و يکشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 2 90000 93622001 كارگاه تكنيك چاپ در اكسل

ساعت دوره: شنبه 15 تا 17

با هماهنگی 4 180000 93629001 كارگاه تكنيك ورود و خروج اطلاعات در اكسل

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 19

با هماهنگی 4 180000 93628001 كارگاه تكنيك مقايسه اطلاعات در اكسل

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 19

با هماهنگی 4 180000 93623001 كارگاه تكنيك رسم نمودار در اكسل

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 19

با هماهنگی 16 960000 93822001 کارگاه تحلیل پرسشنامه به کمک spss

ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 16 و چهار شنبه 16 تا 18

با هماهنگی 30 1350000 93041002 آشنائی با اصول ساخت و مونتاژ pc

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 34 1200000 93208002 Indesign

ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 12

با هماهنگی 4 0 93838003 نرم افزار اتوماسیون اداری

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 4 0 93838002 نرم افزار اتوماسیون اداری

ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 44 1790000 93339001 Adobe After Effects

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 2 1100 93986001 تست

ساعت دوره: زوج 08 تا 10

با هماهنگی 28 740000 93608001 الكترونيكي Excel

ساعت دوره: زوج 14 تا 16

با هماهنگی 46 1200000 93082001 MACRO MEDIA FLASH مقدماتي

ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 18

با هماهنگی 30 2250000 93836001 برنامه نویسی AVR

ساعت دوره: پنج شنبه 12 تا 16

با هماهنگی 30 2250000 93835001 نرم افزار proteus

ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 12

با هماهنگی 36 1320000 93335004 شهروند الکترونیک ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا
ساعت دوره: زوج 10 تا 12

با هماهنگی 20 840000 93340001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی 3

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 40 1180000 93267001 آموزش کامپیوتر ویژه خانمهای خانه دار

ساعت دوره: زوج 09 تا 11

با هماهنگی 44 1720000 93039001 Matlab

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 32 2200000 93022001 +CompTIA A

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 44 1720000 93039003 Matlab

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 20 840000 93422002 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی 4

ساعت دوره: شنبه 8:30 تا 12

با هماهنگی 40 2400000 93831001 ربوکاپ1-مبانی الکترونیک و مکانیک

ساخت ربات برای شرکت در مسابقات
ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 12

با هماهنگی 20 770000 93093001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی 2

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 20 730000 93331001 مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی1

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 30 1330000 93204001 PLC1 Step Seven

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 40 1380000 93439001 مبانی و سیستم عامل 8 Windows

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 32 960000 93420001 کارگاه فتوشاپ مقدماتی

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: فرد 10 تا 13

با هماهنگی 36 1320000 93335003 شهروند الکترونیک ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا
ساعت دوره: پنج شنبه 09 تا 12

با هماهنگی 30 1570000 92500001 111 - تصویربرداری سطح 1-مبانی
از سری آموزشهای جامع تصویربرداری (فیلمبرداری) با فناوری های نوین دیجیتال
جلسه هماهنگی پنج شنبه 19/10/92 ساعت 16
ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 8 250000 92604001 الکترونیکی Powerpoint کاربردی

ساعت دوره: زوج 14 تا 16

لینک های دیگر
اطلاعیه ها
راه های ارتباطی
دوره ویژه

1394/02/13-11:31 -   شروع دوره Illustrator تاریخ 7/3/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


1393/04/12-15:19 -   شروع دوره Icdl2 تاریخ 05/03/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


1393/03/31-16:51 -   شروع دوره طراحی صفحات وب شخصی 5/3/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


1393/03/26-10:42 -   شروع دوره icdl 1 تاریخ 09/3/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


1392/09/11-12:56 -   شروع دوره icdl ویژه بزودی

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید....


آدرس:خیابان آمادگاه،مجتمع عباسی (مقابل هتل عباسی)،مرکز آموزش سازمان فاوا

:آدرس

training2@isfahan.ir

:ايميل

2228788-2228787-2205625-2205645

:تلفن

2210118

:فکس