شعارسال
لوگو
کاربرجدید
:رمز عبور :نام کاربری
امروز سه شنبه 16 تیر 1394 09:28:00 این مرکزبرگزارکننده دوره های آموزشی IT در شاخه ها و گروههای سنی مختلف و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت به کد شناسه 0523901039210010 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری می باشد. ( )

شروع دوره 1spss ، سه شنبه 16/4/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره catia 2 طراحی سطوح پیشرفته و مهندس معکوس 16/4/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره Icdl1 ویژه نوجوان تاریخ 23/4/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره حسابداری مقدماتی 20/04/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره Icdl1تاریخ 21/04/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


            
لینک های دیگر
اطلاعیه ها
راه های ارتباطی
دوره ویژه

شروع دوره 1spss ، سه شنبه 16/4/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره catia 2 طراحی سطوح پیشرفته و مهندس معکوس 16/4/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره Icdl1 ویژه نوجوان تاریخ 23/4/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره حسابداری مقدماتی 20/04/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره Icdl1تاریخ 21/04/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


آدرس:خیابان آمادگاه،مجتمع عباسی (مقابل هتل عباسی)،مرکز آموزش سازمان فاوا

:آدرس

training2@isfahan.ir

:ايميل

2228788-2228787-2205625-2205645

:تلفن

2210118

:فکس