شعارسال
لوگو
کاربرجدید
:رمز عبور :نام کاربری
   امروز دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 09:28:00 این مرکزبرگزارکننده دوره های آموزشی IT در شاخه ها و گروههای سنی مختلف و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت به کد شناسه 0523901039210010 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری می باشد. ( )

1394/02/13-13:33 -   cad سه بعدی بزودی

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


1394/02/13-11:31 -   شروع دوره فتوشاپ 17/2/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


1394/02/13-11:30 -   شروع دوره نرم افزار گرافیکی corel بزودی

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


1393/04/12-15:24 -   شروع دوره ICDL3 Powerpoint, Access تاریخ 17/02/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


1393/04/12-15:19 -   شروع دوره Icdl2 تاریخ 14/02/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


            
لینک های دیگر
اطلاعیه ها
راه های ارتباطی
دوره ویژه

1394/02/13-13:33 -   cad سه بعدی بزودی

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


1394/02/13-11:31 -   شروع دوره فتوشاپ 17/2/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


1394/02/13-11:30 -   شروع دوره نرم افزار گرافیکی corel بزودی

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


1393/04/12-15:24 -   شروع دوره ICDL3 Powerpoint, Access تاریخ 17/02/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


1393/04/12-15:19 -   شروع دوره Icdl2 تاریخ 14/02/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


آدرس:خیابان آمادگاه،مجتمع عباسی (مقابل هتل عباسی)،مرکز آموزش سازمان فاوا

:آدرس

training2@isfahan.ir

:ايميل

2228788-2228787-2205625-2205645

:تلفن

2210118

:فکس