امروز چهارشنبه 12 فردوردین 1394   09:28:00
  کاربر مهمان :کاربر سيستم
 
  :نام کاربری
  :رمز عبور
 
کاربرجدید   
    


دوره های در حال تشکیل
برای ثبت نام در هر یک از دوره های مورد نظر بر روی آن کلیک نمایید

            

  


شروع دوره مدت(ساعت) شهریه دوره کد دوره نام دوره
با هماهنگی 32 950000 94120001 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 32 1750000 94424001 سیستم اطلاعات جفرافیائی GIS - سطح 2

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 17

1394/01/16 48 1790000 93355014 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

جلسه مقدماتی مورخه 24/12/1393
ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18 و يکشنبه 15 تا 18

1394/01/16 32 950000 93120038 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

جلسه مقدماتی مورخه 21/12/1393
ساعت دوره: فرد 10 تا 12

1394/01/17 52 1590000 94121001 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: زوج 10 تا 12

1394/01/17 54 1430000 93069016 نرم افزار گرافيكی Photoshop

جلسه مقدماتی مورخه 25/12/1393
ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20 و دوشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 46 1830000 94037001 سيستم اطلاعات جغرافيايی - GIS-سطح1

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18 و يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 24 1100000 94095001 نرم افزار آماری SPSS - سطح 2

ساعت دوره: يکشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 24 850000 94114001 نرم افزار آماری SPSS - سطح 1

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 26 1290000 94115001 نرم افزار تحليل و طراحی دالها و پی ها- SAFE

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 50 1990000 94119001 Etabs

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20 و دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 1760000 94059001 طراحی به كمك كامپيوترCATIA 1

ساعت دوره: دوشنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 30 1200000 94111001 CATIA2-طراحی سطوح پیشرفته و مهندسی معکوس

ساعت دوره: سه شنبه 16:30 تا 20

1394/02/08 46 1250000 94289001 مبانی کامپیوتر و سیستم عامل Windows v

ساعت دوره: فرد 16 تا 20

1394/02/08 32 1000000 94009001 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20

1394/02/01 44 1360000 94141001 طراحی صفحات وب شخصی -java Script,Html

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20

1394/01/29 60 1790000 94355001 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1394/02/10 46 1410000 94122001 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: فرد 10 تا 13

با هماهنگی 52 1590000 93121031 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1394/01/30 46 1640000 94156001 3D Studio MAX-سطح 1 مدل سازی

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

1394/01/25 52 1590000 94121002 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

1394/02/06 36 1730000 94015001 مديريت پروژه با نرم افزار Ms Project

ساعت دوره: يکشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 4 270000 94225001 نصب Windows

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

1394/02/06 36 1690000 94057001 +Network

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 18 و يکشنبه 16 تا 18

با هماهنگی 16 600000 94370001 نرم افزار حسابداری

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

1394/01/29 50 1480000 94043001 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 50 1640000 93138003 حسابداری به کمک کامپیوتر پیشرفته

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 48 1940000 93358003 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - سه بعدی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 48 1960000 93356005 برنامه نویسی به زبان #C-مقدماتی

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20

1394/01/20 50 1630000 93209008 Revit Architecture

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 48 2400000 93075002 ASP.NET

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20 و شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 16 750000 93264003 کارگاه پیشرفته Photoshop

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 19 و دوشنبه 16 تا 19

با هماهنگی 76 4560000 93610001 بسته جامع آموزشی اندروید

ساعت دوره: فرد 16 تا 20

با هماهنگی 124 7440000 93609001 بسته جامع آموزشی برنامه نویسی NET.

ساعت دوره: زوج 16 تا 20

با هماهنگی 6 270000 93130001 کارگاه پشتیبان گیری با نرم افزارACronis

ساعت دوره: فرد 15 تا 17

با هماهنگی 2020000 93052001 SQL SERVER

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 19

با هماهنگی 30 1130000 93081004 مبانی استفاده از INTERNET

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 18 و دوشنبه 16 تا 18

با هماهنگی 36 1500000 93207003 Illustrator

جلسه اول امکان تغییر روز و ساعت با هماهنگی وجود دارد
ساعت دوره: پنج شنبه 12 تا 15

با هماهنگی 42 1890000 93010002 مبانی برنامه نويسی بزبان PHP

ساعت دوره: پنج شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 8 360000 93630003 کارگاه باز آموزی Excel

ویژه پرسنل محترم شهرداری
ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 44 1760000 93059004 طراحی به كمك كامپيوترCATIA 1

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 8 390000 93279001 کارگاه 5S رایانه ای

ساعت دوره: سه شنبه 13 تا 16 و يکشنبه 13 تا 16

با هماهنگی 4 200000 93219001 کارگاه آشنائی با نرم افزارهای مخرب

ساعت دوره: دوشنبه 13 تا 16

با هماهنگی 40 1600000 93512001 طراحی سایت با WordPress

ساعت دوره: دوشنبه 10 تا 13

با هماهنگی 4 200000 93215001 کارگاه تنظیم و استفاده از چاپگر

ساعت دوره: يکشنبه 13 تا 16

با هماهنگی 30 2630000 93486003 پویانمائی6-اصول مدلسازی و Environment Modeling

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 19

با هماهنگی 50 2620000 93485004 انیمیشن سطح 5 _مبانی کار با نرم افزار 3D
777- از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 17

با هماهنگی 58 2310000 93061002 برنامه نويسی ساختيافته بزبان ++C

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 2 90000 93627001 كارگاه تكنيك به اشتراك گذاري در اكسل

ساعت دوره: شنبه 15 تا 17

با هماهنگی 4 180000 93626001 كارگاه تكنيك امنيت اطلاعات در اكسل

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 4 180000 93625001 كارگاه تكنيك كار با ليست ها در اكسل

ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 19

با هماهنگی 8 360000 93624001 كارگاه تكنيك كار با توابع در اكسل

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20 و يکشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 4 180000 93629001 كارگاه تكنيك ورود و خروج اطلاعات در اكسل

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 19

با هماهنگی 2 90000 93622001 كارگاه تكنيك چاپ در اكسل

ساعت دوره: شنبه 15 تا 17

با هماهنگی 4 180000 93628001 كارگاه تكنيك مقايسه اطلاعات در اكسل

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 19

با هماهنگی 4 180000 93623001 كارگاه تكنيك رسم نمودار در اكسل

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 19

با هماهنگی 28 930000 93447002 Excel سطح1-مقدماتی

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 18 و يکشنبه 16 تا 18

با هماهنگی 44 1480000 93201002 Excel پیشرفته

ساعت دوره: يکشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 24 1080000 93425003 Photoshop معماری

ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 17

با هماهنگی 90 2880000 93261004 AutoCAD معماری
ترسیمات دوبعدی و سه بعدی نقشه های معماری ساختمانها و بناها
ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 16 960000 93822001 کارگاه تحلیل پرسشنامه به کمک spss

ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 16 و چهار شنبه 16 تا 18

با هماهنگی 14 460000 93074006 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: فرد 14:30 تا 16

با هماهنگی 48 1580000 93004002 اصول ميكس و مونتاژ به كمك ADOBE PREMIERE

ساعت دوره: سه شنبه 08 تا 10 و يکشنبه 08 تا 10

با هماهنگی 30 1350000 93041002 آشنائی با اصول ساخت و مونتاژ pc

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 40 2310000 93053001 دوره CCNA-CISCO

ساعت دوره: چهار شنبه 16:30 تا 18 و شنبه 16:30 تا 18

با هماهنگی 44 1700000 93157004 3D STUDIO MAX-سطح 2 صحنه سازی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 50 1500000 93070002 نرم افزار گرافيكی Corel Draw

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 34 1200000 93208002 Indesign

ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 12

با هماهنگی 4 0 93838003 نرم افزار اتوماسیون اداری

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 4 0 93838002 نرم افزار اتوماسیون اداری

ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 44 1790000 93339001 Adobe After Effects

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 50 1870000 93481003 انیمیشن سطح 1-مبانی پویانمایی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 12

با هماهنگی 2 1100 93986001 تست

ساعت دوره: زوج 08 تا 10

با هماهنگی 28 740000 93608001 الكترونيكي Excel

ساعت دوره: زوج 14 تا 16

با هماهنگی 40 1500000 93166002 Rhino

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 16:30 و يکشنبه 15 تا 16:30

با هماهنگی 46 1200000 93082001 MACRO MEDIA FLASH مقدماتي

ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 18

با هماهنگی 35 1840000 93511003 سیستم عامل و برنامه نویسی اندروید-سطح 1

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 30 1360000 93128002 رندر پیشرفته + V-Ray OR Mental Ray

ساعت دوره: فرد 17 تا 19

با هماهنگی 50 1870000 93481005 انیمیشن سطح 1-مبانی پویانمایی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: يکشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 30 2250000 93836001 برنامه نویسی AVR

ساعت دوره: پنج شنبه 12 تا 16

با هماهنگی 30 2250000 93835001 نرم افزار proteus

ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 12

با هماهنگی 36 1320000 93335004 شهروند الکترونیک ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا
ساعت دوره: زوج 10 تا 12

با هماهنگی 8 310000 93604001 الکترونیکی Powerpoint کاربردی

ساعت دوره: زوج 14 تا 16

با هماهنگی 20 840000 93340001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی 3

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 40 1180000 93267001 آموزش کامپیوتر ویژه خانمهای خانه دار

ساعت دوره: زوج 09 تا 11

با هماهنگی 60 2420000 93086002 MCSE

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 44 1720000 93039001 Matlab

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 32 2200000 93022001 +CompTIA A

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 44 1720000 93039003 Matlab

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 20 840000 93422002 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی 4

ساعت دوره: شنبه 8:30 تا 12

با هماهنگی 40 2400000 93831001 ربوکاپ1-مبانی الکترونیک و مکانیک

ساخت ربات برای شرکت در مسابقات
ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 12

با هماهنگی 30 1550000 93233001 CIVIL 3D سطح 1

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20 و شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 20 770000 93093001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی 2

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 20 730000 93331003 مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی1

ساعت دوره: سه شنبه 8:30 تا 12 و يکشنبه 8:30 تا 12

با هماهنگی 20 730000 93331001 مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی1

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 16 750000 93264001 کارگاه پیشرفته Photoshop

ساعت دوره: زوج 10 تا 12

با هماهنگی 40 1720000 93199001 ABAQUS

ساعت دوره: فرد 18:30 تا 20

با هماهنگی 50 1860000 93158001 3D Studio MAX-سطح 3 انیمیشن

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 30 1330000 93204001 PLC1 Step Seven

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 8 390000 93274001 کارگاه Power point کاربردی

ساعت دوره: فرد 8:30 تا 10

با هماهنگی 40 1380000 93439001 مبانی و سیستم عامل 8 Windows

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 40 1960000 93006001 Primavera

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 32 960000 93420001 کارگاه فتوشاپ مقدماتی

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: فرد 10 تا 13

با هماهنگی 36 1320000 93335003 شهروند الکترونیک ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا
ساعت دوره: پنج شنبه 09 تا 12

با هماهنگی 48 1920000 93136001 حسابداری صنعتی 1

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 30 1570000 92500001 111 - تصویربرداری سطح 1-مبانی
از سری آموزشهای جامع تصویربرداری (فیلمبرداری) با فناوری های نوین دیجیتال
جلسه هماهنگی پنج شنبه 19/10/92 ساعت 16
ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 8 250000 92604001 الکترونیکی Powerpoint کاربردی

ساعت دوره: زوج 14 تا 16


  دوره های در حال تشکیل
CATIA2-طراحی سطوح پیشرفته و مهندسی معکوس
Etabs
ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت
سيستم اطلاعات جغرافيايی - GIS-سطح1
سیستم اطلاعات جفرافیائی GIS - سطح 2
...ادامه
  صفحه اصلی  
درباره مرکز  
  دوره ها و ثبت نام  
  دوره های غیر حضوری  
  گروه ها و ثبت نام  
  گروه های درسی  
  پرداخت الکترونیک  
  درخواست دوره  
اعلام نتایج  
  ویژه شهرداری  
  امکانات کاربری  
  مقررات آموزشی  
مستندات  
ارتباط با ما  
  سایر سایت ها  


179 : امروز  
3472 : ماه جاری   
3472 : سال جاري  
780839 : کل بازديدها