شعارسال
لوگو
کاربرجدید
:رمز عبور :نام کاربری
   امروز شنبه 13 تیر 1394   09:28:00 این مرکزبرگزارکننده دوره های آموزشی IT در شاخه ها و گروههای سنی مختلف و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت به کد شناسه 0523901039210010 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری می باشد. ( )


دوره های در حال تشکیل
برای ثبت نام در هر یک از دوره های مورد نظر بر روی آن کلیک نمایید

            

   

شروع دوره مدت(ساعت) شهریه دوره کد دوره نام دوره
1394/04/21 32 1050000 94120013 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: چهار شنبه 8:30 تا 12 و شنبه 8:30 تا 12

1394/04/13 50 1480000 94043005 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1394/04/13 30 1840000 94511001 بسته آموزشی برنامه نويسی اندروید 1 -Java Application-J2SE

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20

1394/04/13 44 1360000 94141002 طراحی صفحات وب شخصی -java Script,Html

جلسه هماهنگی 08/04/1394
ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 18 و شنبه 16 تا 18

1394/05/04 44 1980000 94201001 Excel پیشرفته

ساعت دوره: يکشنبه 17 تا 20

1394/04/31 20 920000 94093001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی 2

ساعت دوره: چهار شنبه 11 تا 12:30

1394/04/14 36 1180000 94245002 ICDL سطح 1 - مبانی، ویندوز و اینترنت- ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا
ساعت دوره: فرد 10 تا 12

1394/04/15 44 2500000 94059001 Catia1-طراحی قطعات و مونتاژ

ساعت دوره: دوشنبه 16:30 تا 20

1394/04/16 30 1200000 94111001 CATIA2-طراحی سطوح پیشرفته و مهندسی معکوس

ساعت دوره: سه شنبه 16:30 تا 20

1394/04/16 24 1000000 94114001 نرم افزار آماری SPSS - سطح 1

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20

1394/05/01 36 1500000 94207002 Illustrator

ساعت دوره: پنج شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 4 320000 94225004 نصب Windows

ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 18

1394/04/20 90 3600000 94261001 AutoCAD معماری
ترسیمات دوبعدی و سه بعدی نقشه های معماری ساختمانها و بناها
ساعت دوره: زوج 16 تا 20

1394/04/14 32 1050000 94120006 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ویژه نوجوانان جلسه مقدماتی 11/04/94
ساعت دوره: فرد 10 تا 13

1394/04/23 32 1050000 94120014 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: فرد 8:30 تا 10

1394/04/14 28 1680000 94459001 انیمیشن پایه سطح 1

ويژه کودکان و نوجوانان
ساعت دوره: سه شنبه 09 تا 12 و يکشنبه 09 تا 12

با هماهنگی 32 1350000 94425001 Photoshop معماری

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

1394/04/15 48 2200000 94355005 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

جلسه مقدماتی 10/04/1394
ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1394/05/03 36 2110000 94057002 +Network

ساعت دوره: شنبه 16 تا 19

با هماهنگی 52 1750000 94121012 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: فرد 8:30 تا 10

1394/05/05 30 1600000 94204001 PLC1 Step Seven

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

1394/04/30 40 2100000 94166001 Rhino

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 16:30 و يکشنبه 15 تا 16:30

1394/04/24 50 2040000 94209003 Revit Architecture

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20

1394/04/29 44 2420000 94039001 Matlab

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 24 1100000 94611001 زبان-آموزش نگارش انگلیسی حرفه ای،تجاری و اسناد و مدارک

ساعت دوره: زوج 15 تا 17

1394/04/21 10 0 94901001 ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید شهرسازی
ساعت دوره: يکشنبه 11:30 تا 13:30

1394/04/24 50 2800000 94119001 Etabs

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20 و دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 58 1910000 94069007 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20 و يکشنبه 17 تا 20

1394/05/14 3 0 94904004 ضوابط آتش نشانی و ایستایی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید
ساعت دوره: چهار شنبه 07 تا 10

1394/05/07 3 0 94904003 ضوابط آتش نشانی و ایستایی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید
ساعت دوره: چهار شنبه 07 تا 10

1394/04/31 3 0 94904002 ضوابط آتش نشانی و ایستایی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید
ساعت دوره: چهار شنبه 07 تا 10

1394/04/24 3 0 94904001 ضوابط آتش نشانی و ایستایی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید
ساعت دوره: چهار شنبه 07 تا 10

1394/07/21 8 0 94903004 کنترل نقشه های معماری بر اساس ضوابط طرح تفصیلی
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: سه شنبه 13:30 تا 15:30

1394/06/24 8 0 94903003 کنترل نقشه های معماری بر اساس ضوابط طرح تفصیلی
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: سه شنبه 13:30 تا 15:30

1394/05/27 8 0 94903002 کنترل نقشه های معماری بر اساس ضوابط طرح تفصیلی
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: سه شنبه 11:30 تا 13:30

1394/09/15 20 0 94902003 ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی پیشرفته
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: يکشنبه 13:30 تا 15:30

1394/07/05 20 0 94902002 ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی پیشرفته
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: يکشنبه 13:30 تا 15:30

1394/08/10 10 0 94901004 ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید شهرسازی
ساعت دوره: يکشنبه 11:30 تا 13:30

1394/07/05 10 0 94901003 ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید شهرسازی
ساعت دوره: يکشنبه 11:30 تا 13:30

1394/06/01 10 0 94901002 ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید شهرسازی
ساعت دوره: يکشنبه 11:30 تا 13:30

1394/04/21 20 0 94902001 ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی پیشرفته
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: يکشنبه 13:30 تا 15:30

1394/04/23 8 0 94903001 کنترل نقشه های معماری بر اساس ضوابط طرح تفصیلی
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: سه شنبه 11:30 تا 13:30

1394/04/18 38 1830000 94037002 سيستم اطلاعات جغرافيايی - GIS-سطح1

ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 17 و شنبه 15 تا 18

1394/05/07 58 1910000 94069006 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20 و دوشنبه 17 تا 20

1394/04/25 48 2200000 94355003 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 12

1394/04/20 50 1750000 94043006 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1394/04/25 36 2340000 94052001 بسته آموزشی برنامه نويسی وب - اصول کار و طراحی پایگاه داده SQL Server Full

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 19

1394/04/29 36 1390000 94289004 مبانی کامپیوتر و سیستم عامل Windows v

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: زوج 8:30 تا 12

1394/04/30 36 2650000 94015002 مديريت پروژه با نرم افزار Ms Project

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20

1394/04/23 32 1250000 94009004 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20 و يکشنبه 16 تا 20

1394/04/21 36 1390000 94289001 مبانی کامپیوتر و سیستم عامل Windows v

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 4 240000 94629001 كارگاه تكنيك ورود و خروج اطلاعات در اكسل

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 19

با هماهنگی 28 1120000 94447001 Excel سطح1-مقدماتی

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 18 و يکشنبه 16 تا 18

با هماهنگی 4 240000 94626001 كارگاه تكنيك امنيت اطلاعات در اكسل

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 4 240000 94625001 كارگاه تكنيك كار با ليست ها در اكسل

ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 19

با هماهنگی 4 240000 94628001 كارگاه تكنيك مقايسه اطلاعات در اكسل

ساعت دوره: يکشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 2 120000 94627001 كارگاه تكنيك به اشتراك گذاري در اكسل

ساعت دوره: شنبه 15 تا 17

با هماهنگی 8 480000 94624001 كارگاه تكنيك كار با توابع در اكسل

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20 و يکشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 4 240000 94623001 كارگاه تكنيك رسم نمودار در اكسل

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 19

با هماهنگی 2 120000 94622001 كارگاه تكنيك چاپ در اكسل

ساعت دوره: شنبه 15 تا 17

1394/04/30 8 480000 94274002 کارگاه Power point کاربردی

ساعت دوره: فرد 8:30 تا 10

1394/04/22 46 1550000 94122004 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 52 1750000 94121010 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1394/04/28 32 1250000 94009005 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 11

1394/04/24 46 2050000 94156004 3D Studio MAX-سطح 1 مدل سازی

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 46 1550000 94122005 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

1394/04/16 50 1640000 94138001 حسابداری به کمک کامپیوتر پیشرفته

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

1394/04/16 20 880000 94331002 مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی1

ساعت دوره: سه شنبه 8:30 تا 12 و يکشنبه 8:30 تا 12

1394/04/29 54 1910000 94069005 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: چهار شنبه 8:30 تا 12 و دوشنبه 8:30 تا 12

1394/04/14 52 1750000 94121011 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1394/04/23 48 1580000 94004001 اصول ميكس و مونتاژ به كمك ADOBE PREMIERE

ساعت دوره: سه شنبه 08 تا 10 و يکشنبه 08 تا 10

1394/04/25 34 1990000 94208003 Indesign

ساعت دوره: پنج شنبه 12 تا 15

1394/05/03 48 2450000 94356001 برنامه نویسی به زبان #C-مقدماتی

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20

1394/05/03 30 1550000 94233001 CIVIL 3D سطح 1

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20 و شنبه 16 تا 20

1394/04/13 28 1680000 94459002 انیمیشن پایه سطح 1

ويژه کودکان و نوجوانان
ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 18:30 و شنبه 17 تا 18:30

1394/04/18 50 1980000 94481001 انيميشن- مبانی و طراحی دو بعدی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 12

1394/04/15 16 670000 94074003 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: زوج 14:30 تا 16

با هماهنگی 60 3560000 94086001 MCSE

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

1394/04/13 52 1750000 94121009 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: چهار شنبه 8:30 تا 12 و شنبه 8:30 تا 12

با هماهنگی 16 670000 94074002 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 20 1000000 94422001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی 4

ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 11:30

با هماهنگی 50 1980000 94481002 انيميشن- مبانی و طراحی دو بعدی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: يکشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 30 1050000 94420001 کارگاه فتوشاپ مقدماتی

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: دوشنبه 09 تا 12 و شنبه 09 تا 12

با هماهنگی 20 980000 94340001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی 3

ساعت دوره: فرد 10 تا 12

با هماهنگی 50 1480000 94043004 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 40 1600000 94512001 طراحی سایت با WordPress

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: شنبه 09 تا 12 و دوشنبه 09 تا 12

با هماهنگی 6 360000 94278001 کارگاه ایجادWeblog

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: سه شنبه 8:30 تا 11 و يکشنبه 8:30 تا 11

با هماهنگی 44 1790000 94339001 Adobe After Effects

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 42 1890000 94010001 مبانی برنامه نويسی بزبان PHP

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 4 270000 94225003 نصب Windows

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 11

با هماهنگی 50 1640000 94138002 حسابداری به کمک کامپیوتر پیشرفته

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 42 1500000 94070002 نرم افزار گرافيكی Corel Draw

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 44 1700000 94157001 3D STUDIO MAX-سطح 2 صحنه سازی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 50 2620000 94485001 انیمیشن سطح 5 _مبانی کار با نرم افزار 3D
777- از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 17

با هماهنگی 48 1920000 94136001 حسابداری صنعتی 1

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 40 1720000 94199001 ABAQUS

ساعت دوره: فرد 18:30 تا 20

با هماهنگی 30 1130000 94081001 مبانی استفاده از INTERNET

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 18 و دوشنبه 16 تا 18

با هماهنگی 48 2400000 94075001 ASP.NET

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20 و شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 50 1860000 94158001 3D Studio MAX-سطح 3 انیمیشن


با هماهنگی 58 2310000 94061001 برنامه نويسی ساختيافته بزبان ++C

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 48 1940000 94358001 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - سه بعدی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 24 1100000 94095001 نرم افزار آماری SPSS - سطح 2

ساعت دوره: يکشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 26 1290000 94115001 نرم افزار تحليل و طراحی دالها و پی ها- SAFE

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 16 600000 94370001 نرم افزار حسابداری

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

لینک های دیگر
اطلاعیه ها
راه های ارتباطی
دوره ویژه

شروع دوره فتوشاپ 08/04/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره catia 2 طراحی سطوح پیشرفته و مهندس معکوس بزودی

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره Icdl1 تاریخ 11/4/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره حسابداری مقدماتی 13/04/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره Icdl2 تاریخ 14/04/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


آدرس:خیابان آمادگاه،مجتمع عباسی (مقابل هتل عباسی)،مرکز آموزش سازمان فاوا

:آدرس

training2@isfahan.ir

:ايميل

2228788-2228787-2205625-2205645

:تلفن

2210118

:فکس