شعارسال
لوگو
:نام کاربری
:رمز عبور
  کاربرجدید
اطلاعیه ها

شروع دوره Autocad معماری 20/4/95

شروع دوره Etabs تاریخ 14/4/95

برنامه نویسی اندروید سطح یک (java) تاریخ 14/04/95

شروع دوره Cad دوبعدی تاریخ 12/4/95

شروع دوره میکس و مونتاژ Premiere تاریخ 06/04/95

شروع دوره فتوشاپ 9/04/95

شروع دوره برنامه نویسی#C مقدماتی 05/04/95

شروع دوره نرم افزار آماری SPSS سطح یک بزودی

شروع دوره های V-Ray ،+Network رندرپیشرفته،Rhino،برنامه نویسی AVR بزودی

شروع دوره اصول برنامه نویسی 09/04/95

شروع دوره حسابداری مقدماتی 13/4/95

شروع دوره نرم افزار گرافیکی Corel Draw تاریخ 15/04/95

شروع دوره 3D MAX سطح یک مدل سازی 12/04/95

شروع دوره های Catia1 ، Rhino

شروع دوره مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی آشنایی با کامپیوتر و ویندوز سطح یک 05/04/95

شروع دوره مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی آشنایی با اینترنت و Word مقدماتی08/04/95

شروع دوره مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی آشنایی با اکسل و پاورپوینت مقدماتی بزودی

شروع دوره Gis سطح یک 08/04/95

شروع دوره Matlab تاریخ 08/04/95

شروع دوره Revit تاریخ 09/04/95

دوره غیرحضوری ICDL2

دوره غیرحضوری ICDL3

شروع دوره طراحی صفحات وب شخصی JAVA , Html تاریخ 13/04/95

امروز دوشنبه 7 تیر 1395 09:28:00 این مرکزبرگزارکننده دوره های آموزشی IT در شاخه ها و گروههای سنی مختلف و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت به کد شناسه 0523901039210010 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری می باشد. ( )


دوره های در حال تشکیل
برای ثبت نام در هر یک از دوره های مورد نظر بر روی آن کلیک نمایید

            

   

شروع دوره مدت(ساعت) شهریه دوره کد دوره نام دوره
با هماهنگی 48 3530000 95357001 برنامه نویسی به زبان #C-پيشرفته

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20 و دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 30 2560000 95204001 PLC1 Step Seven

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 32 1690000 95425001 Photoshop معماری

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 40 2500000 95111001 CATIA2 - طراحی سطوح پیشرفته و مهندسی معکوس

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 40 3660000 95006001 Primavera

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 50 2600000 95136001 حسابداری صنعتی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 36 3180000 95015001 مديريت پروژه با نرم افزار Ms Project

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20 و شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 8 420000 95676001 شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 30 3600000 95668001 مهندسی شبکه

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 12 1440000 95664001 مدیریت خدمات فاوا و ITIL

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 12 1440000 95663001 حاکمیت فاوا

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 10 1200000 95662001 مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات

ساعت دوره: سه شنبه 08 تا 17:30

با هماهنگی 26 2340000 95518001 Matlab پیشرفته

ساعت دوره: پنج شنبه 09 تا 12

با هماهنگی 40 2690000 95199001 ABAQUS

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 48 3160000 95158001 3D Studio MAX-سطح 3 انیمیشن

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 24 1620000 95095001 نرم افزار آماری SPSS - سطح 2

ساعت دوره: پنج شنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 26 1610000 95115001 نرم افزار تحليل و طراحی دالها و پی ها- SAFE

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 50 2430000 95138003 حسابداری به کمک کامپیوتر پیشرفته

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 50 2190000 95043003 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 44 2480000 95201002 Excel پیشرفته

ساعت دوره: يکشنبه 16 تا 18 و سه شنبه 16 تا 18

با هماهنگی 48 3040000 95358002 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - سه بعدی

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 36 1730000 95245003 ICDL سطح 1 - مبانی، ویندوز و اینترنت- ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا
ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 36 1730000 95245002 ICDL سطح 1 - مبانی، ویندوز و اینترنت- ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا
ساعت دوره: زوج 10 تا 12

1395/04/10 30 2980000 95836001 برنامه نویسی AVR

ساعت دوره: پنج شنبه 17 تا 20

1395/04/12 48 2750000 95355003 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 44 2660000 95157002 3D STUDIO MAX-سطح 2 صحنه سازی

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 46 2560000 95156003 3D Studio MAX-سطح 1 مدل سازی

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1395/04/14 16 900000 95370001 نرم افزار حسابداری

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 26 1140000 95447005 Excel سطح1-مقدماتی

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 50 2190000 95043009 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1395/04/21 50 2190000 95043008 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 30 1360000 95081002 INTERNET

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20 و دوشنبه 16 تا 20

1395/04/23 46 3590000 95610001 بسته آموزشی برنامه نويسی اندروید2 -Android WorkShop

ساعت دوره: دوشنبه 18 تا 20 و چهار شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 52 1980000 95121008 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 52 2680000 95004002 اصول ميكس و مونتاژ به كمك ADOBE PREMIERE

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1395/04/20 32 1560000 95009006 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1395/04/24 32 1560000 95009002 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

1395/04/13 40 3200000 95424001 سیستم اطلاعات جفرافیائی GIS - سطح 2

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 18

1395/04/12 50 1980000 95481001 انيميشن- مبانی و طراحی دو بعدی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

1395/04/14 36 2590000 95207003 Illustrator

ساعت دوره: زوج 10 تا 12

1395/04/24 48 2750000 95355002 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 19

با هماهنگی 20 970000 95093001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی -آشنایی با اینترنت و Word مقدماتی

ساعت دوره: يکشنبه 09 تا 12 و سه شنبه 09 تا 12

با هماهنگی 48 2750000 95355006 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: شنبه 09 تا 12 و چهار شنبه 09 تا 12

1395/04/10 32 1560000 95009004 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 11:30

1395/04/13 50 2190000 95043007 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

1395/04/15 42 2350000 95070002 نرم افزار گرافيكی Corel Draw

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20 و يکشنبه 16 تا 20

1395/04/23 52 1980000 95121004 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

1395/04/20 32 1210000 95120014 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1395/04/08 4 400000 95225003 نصب Windows

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 48 2940000 95356002 برنامه نویسی به زبان #C-مقدماتی

ساعت دوره: سه شنبه 16:30 تا 19:30 و يکشنبه 16:30 تا 19:30

1395/04/09 54 2550000 95069004 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1395/04/10 32 1210000 95120007 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: فرد 8:30 تا 10

1395/04/09 32 1210000 95120012 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 11:30

1395/04/09 32 1560000 95009005 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 26 1100000 95446003 Word - سطح 1

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 36 2880000 95849001 نرم افزار R

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 66 5900000 95853001 بسته طراحی صفحان وب پروژه محور

ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 12

با هماهنگی 30 2400000 95852001 PLS

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 20 2450000 95855001 CRM با Vtiger

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 48 2750000 95355005 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 48 2750000 95355004 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1395/04/08 24 1250000 95114001 نرم افزار آماری SPSS - سطح 1

ساعت دوره: سه شنبه 16:30 تا 20

1395/04/21 36 2530000 95057002 +Network

ساعت دوره: چهار شنبه 18 تا 20 و دوشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 60 0 95986006 بسته آموزشی فناوری اطلاعات پرسنل شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری
ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18 و پنج شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 80 5700000 95086001 MCSE

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 30 2100000 95041001 آشنائی با اصول ساخت و مونتاژ pc

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1395/04/08 40 2860000 95037002 سيستم اطلاعات جغرافيايی - GIS-سطح1

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 20 970000 95857001 Scratch

ساعت دوره: چهار شنبه 09 تا 12 و دوشنبه 09 تا 12

با هماهنگی 36 2810000 95052001 بسته آموزشی برنامه نويسی وب - اصول کار و طراحی پایگاه داده SQL Server Full

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20 و دوشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 30 2500000 95636001 iOS

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 40 3120000 95075001 ASP.NET

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20

1395/04/14 58 2890000 95061001 برنامه نويسی ساختيافته بزبان ++C

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 19 و چهار شنبه 16 تا 19

1395/04/14 50 3360000 95119001 Etabs

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1395/04/12 44 2750000 95059001 Catia1 - طراحی قطعات و مونتاژ

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 20 970000 95331002 مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی- آشنایی با مقدمات کامپیوتر و ویندوز

ساعت دوره: سه شنبه 09 تا 12 و يکشنبه 09 تا 12

با هماهنگی 44 2800000 95339002 Adobe After Effects

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 32 1210000 95120013 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: فرد 8:30 تا 11:30

با هماهنگی 40 3300000 95053001 دوره CCNA-CISCO

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 30 2430000 95233001 CIVIL 3D سطح 1

ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 18

1395/04/14 32 1210000 95120006 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: زوج 8:30 تا 11:30

1395/04/15 32 1210000 95120009 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: فرد 16 تا 19

1395/04/12 52 1980000 95121005 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1395/04/19 46 1750000 95122003 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1395/04/20 40 2630000 95166001 Rhino

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 17 و يکشنبه 15 تا 17

1395/04/12 46 2560000 95156002 3D Studio MAX-سطح 1 مدل سازی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1395/04/20 90 4900000 95261002 AutoCAD معماری
ترسیمات دوبعدی و سه بعدی نقشه های معماری ساختمانها و بناها
ساعت دوره: فرد 16 تا 20

1395/04/22 54 2550000 95069006 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: يکشنبه 17 تا 20 و سه شنبه 17 تا 20

1395/04/22 54 2550000 95069005 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: يکشنبه 8:30 تا 11:30 و سه شنبه 8:30 تا 11:30

1395/04/14 30 2340000 95511002 بسته آموزشی برنامه نويسی اندروید 1 -Java Application-J2SE

ساعت دوره: دوشنبه 18 تا 20 و پنج شنبه 18 تا 20

1395/04/13 44 2130000 95141002 طراحی صفحات وب شخصی -java Script,Html

ساعت دوره: يکشنبه 17:30 تا 19:30 و سه شنبه 17:30 تا 19:30

1395/04/14 36 2450000 95128001 رندر پیشرفته + V-Ray OR Mental Ray

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20

1395/04/09 50 2550000 95209002 Revit Architecture

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 42 3310000 95010001 مبانی برنامه نويسی بزبان PHP

ساعت دوره: چهار شنبه 17:30 تا 19:30 و دوشنبه 17:30 تا 19:30

با هماهنگی 50 2550000 95209003 Revit Architecture

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20 و يکشنبه 16 تا 20

1395/04/08 44 2920000 95039001 Matlab

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 36 2590000 95207002 Illustrator

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 17 و سه شنبه 15 تا 17

با هماهنگی 34 2490000 95208003 Indesign

ساعت دوره: فرد 15 تا 17

با هماهنگی 16 840000 95074004 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: فرد 14:30 تا 16

با هماهنگی 16 840000 95074003 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 32 1210000 95120011 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: زوج 10 تا 12

1395/04/10 26 1720000 95459001 انیمیشن پایه سطح 1

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: يکشنبه 8:30 تا 11:30 و پنج شنبه 8:30 تا 11:30

با هماهنگی 32 1210000 95120008 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 60 0 95986002 بسته آموزشی فناوری اطلاعات پرسنل شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری
ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18 و يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 60 0 95986001 بسته آموزشی فناوری اطلاعات پرسنل شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری
ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 18 و شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 46 1750000 95122002 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 40 2490000 95486001 انیمیشن جامع - Environment Modeling
777- از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

لینک های دیگر
اطلاعیه ها
راه های ارتباطی
دوره ویژه

شروع دوره Autocad معماری 20/4/95

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


شروع دوره Etabs تاریخ 14/4/95

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


برنامه نویسی اندروید سطح یک (java) تاریخ 14/04/95

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


شروع دوره Cad دوبعدی تاریخ 12/4/95

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


شروع دوره میکس و مونتاژ Premiere تاریخ 06/04/95

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


آدرس:خیابان آمادگاه،مجتمع عباسی (مقابل هتل عباسی)،مرکز آموزش سازمان فاوا :آدرس
training2@isfahan.ir :ايميل
031-32220625-32228787-32228788 :تلفن
031-322225469 :فکس