امروز دوشنبه 10 شهریور 1393   09:28:00
  کاربر مهمان :کاربر سيستم
 
  :نام کاربری
  :رمز عبور
 
کاربرجدید   
    


دوره های در حال تشکیل
برای ثبت نام در هر یک از دوره های مورد نظر بر روی آن کلیک نمایید

            

  


شروع دوره مدت(ساعت) شهریه دوره کد دوره نام دوره
1393/06/10 4 0 93839001 نرم افزار دفع آبهای سطحی

ویژه کارکنان محترم شهرداری اصفهان
ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 19 و سه شنبه 15 تا 19 و دوشنبه 15 تا 19

1393/06/10 44 1760000 93059002 طراحی به كمك كامپيوترCATIA 1

ساعت دوره: دوشنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 24 850000 93114004 نرم افزار آماری SPSS - سطح 1

ساعت دوره: يکشنبه 16 تا 20

1393/06/24 44 1360000 93141005 طراحی صفحات وب شخصی -java Script,Html

روز شروع دوره امکان تغییر در ساعت و روز کلاس وجود دارد.
ساعت دوره: دوشنبه 13 تا 16

1393/06/20 50 1870000 93481004 انیمیشن سطح 1-مبانی پویانمایی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: پنج شنبه 17 تا 20

1393/06/22 32 950000 93120022 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: زوج 15 تا 16:30

1393/06/23 26 1290000 93115002 نرم افزار تحليل و طراحی دالها و پی ها- SAFE

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

1393/06/23 50 1480000 93043007 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 30 1350000 93041002 آشنائی با اصول ساخت و مونتاژ pc

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1393/06/18 50 1990000 93119003 Etabs

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1393/06/22 32 1000000 93009007 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: زوج 10 تا 12

1393/06/27 24 1080000 93425002 Photoshop معماری

در روز شروع دوره احتمال تغییر روز و ساعت وجود دارد.
ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 12

1393/06/29 16 600000 93370002 نرم افزار حسابداری

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1393/06/18 24 1100000 93095002 نرم افزار آماری SPSS - سطح 2

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20 و يکشنبه 16 تا 20

1393/06/18 48 1580000 93004002 اصول ميكس و مونتاژ به كمك ADOBE PREMIERE

ساعت دوره: سه شنبه 08 تا 10 و يکشنبه 08 تا 10

با هماهنگی 54 1430000 93069011 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: يکشنبه 10 تا 13 و سه شنبه 10 تا 13

1393/06/12 36 1250000 93289009 مبانی کامپیوتر و سیستم عامل Windows v

جلسه هماهنگی مورخ 08/06/1393
ساعت دوره: زوج 8:30 تا 11:30

1393/06/12 48 1960000 93356003 برنامه نویسی به زبان #C-مقدماتی

جلسه هماهنگی مورخه 4/6/1393
ساعت دوره: زوج 10 تا 13:30

با هماهنگی 30 1360000 93128002 رندر پیشرفته + V-Ray OR Mental Ray

ساعت دوره: يکشنبه 08 تا 12

1393/06/11 36 1690000 93057003 +Network

جلسه هماهنگی مورخه 4/6/1393
ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 18 و يکشنبه 16 تا 18

1393/06/11 50 1630000 93209004 Revit Architecture

جلسه هماهنگی مورخ 4/6/93
ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20

1393/06/11 44 1700000 93157002 3D STUDIO MAX-سطح 2 صحنه سازی

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 20 840000 93340001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی 3

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

1393/06/16 50 1870000 93481003 انیمیشن سطح 1-مبانی پویانمایی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 12 و يکشنبه 8:30 تا 12

1393/06/13 46 1200000 93082001 MACRO MEDIA FLASH مقدماتي

ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 18

1393/06/19 16 960000 93822001 کارگاه تحلیل پرسشنامه به کمک spss

ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 16 و چهار شنبه 16 تا 18

1393/06/12 4 270000 93225009 نصب Windows

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

1393/07/03 36 1500000 93207001 Illustrator

ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 12

1393/07/02 34 1200000 93208001 Indesign

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

1393/06/15 30 1130000 93081004 مبانی استفاده از INTERNET

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

1393/06/15 48 1790000 93355011 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1393/06/31 90 2880000 93261003 AutoCAD معماری
ترسیمات دوبعدی و سه بعدی نقشه های معماری ساختمانها و بناها
ساعت دوره: دوشنبه 18 تا 20 و شنبه 18 تا 20

1393/06/26 46 1640000 93156007 3D Studio MAX-سطح 1 مدل سازی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1393/06/17 14 460000 93074005 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: دوشنبه 11 تا 12:30 و شنبه 11 تا 12:30

1393/06/12 16 960000 93823001 کارگاه انجام پروژهای کاربردی به کمک spss

ساعت دوره: پنج شنبه 18:30 تا 20 و چهار شنبه 18 تا 20

1393/06/16 40 1500000 93166002 Rhino

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 16:30 و يکشنبه 15 تا 16:30

1393/06/16 36 1730000 93015002 مديريت پروژه با نرم افزار Ms Project

ساعت دوره: يکشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 40 1180000 93267001 آموزش کامپیوتر ویژه خانمهای خانه دار

ساعت دوره: زوج 09 تا 11

1393/06/15 56 1940000 93358002 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - سه بعدی

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1393/06/11 30 1130000 93081002 مبانی استفاده از INTERNET

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1393/06/12 32 950000 93120023 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

1393/06/17 52 1590000 93121016 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1393/06/18 50 1640000 93138003 حسابداری به کمک کامپیوتر پیشرفته

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 60 2420000 93086002 MCSE

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 46 1410000 93122006 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 28 930000 93447002 Excel -سطح1-مقدماتی

ساعت دوره: يکشنبه 16 تا 18 و سه شنبه 16 تا 18

با هماهنگی 44 1480000 93201002 Excel پیشرفته

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

1393/06/13 30 2250000 93835001 نرم افزار proteus

ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 12

1393/06/13 30 2250000 93836001 برنامه نویسی AVR

ساعت دوره: پنج شنبه 12 تا 16

با هماهنگی 42 1890000 93010001 مبانی برنامه نويسی بزبان PHP

ساعت دوره: زوج 16 تا 20

1393/06/24 40 2390000 93357001 برنامه نویسی به زبان #C-پيشرفته

ساعت دوره: دوشنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 40 1600000 93512001 طراحی سایت با WordPress

ساعت دوره: دوشنبه 10 تا 13

با هماهنگی 40 2310000 93053001 دوره CCNA-CISCO

ساعت دوره: چهار شنبه 16:30 تا 20 و شنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 32 1000000 93009006 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: پنج شنبه 12 تا 16

1393/06/23 50 1500000 93070001 نرم افزار گرافيكی Corel Draw

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 44 1720000 93039001 Matlab

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 32 2200000 93022001 +CompTIA A

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 44 1720000 93039003 Matlab

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 48 1790000 93355008 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 12

با هماهنگی 20 840000 93422002 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی 4

ساعت دوره: شنبه 8:30 تا 12

با هماهنگی 40 2400000 93831001 ربوکاپ1-مبانی الکترونیک و مکانیک

ساخت ربات برای شرکت در مسابقات
ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 12

با هماهنگی 14 460000 93074004 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 46 1410000 93122005 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: فرد 10 تا 13

با هماهنگی 30 1550000 93233001 CIVIL 3D سطح 1

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20 و شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 20 770000 93093001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی 2

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 20 730000 93331003 مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی1

ساعت دوره: سه شنبه 8:30 تا 12 و يکشنبه 8:30 تا 12

با هماهنگی 44 1790000 93339001 Adobe After Effects

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 18 و شنبه 16 تا 18

با هماهنگی 20 730000 93331001 مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی1

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 16 750000 93264001 کارگاه پیشرفته Photoshop

ساعت دوره: زوج 10 تا 12

با هماهنگی 46 1830000 93037001 سيستم اطلاعات جغرافيايی - GIS-سطح1

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 17 و دوشنبه 15 تا 17

با هماهنگی 8 390000 93274001 کارگاه Power point کاربردی

ساعت دوره: فرد 8:30 تا 10

با هماهنگی 30 1330000 93204001 PLC1 Step Seven

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 40 1720000 93199001 ABAQUS

ساعت دوره: فرد 18:30 تا 20

با هماهنگی 50 1860000 93158001 3D Studio MAX-سطح 3 انیمیشن

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 32 1750000 93424001 سیستم اطلاعات جفرافیائی GIS - سطح 2

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 40 1380000 93439001 مبانی و سیستم عامل 8 Windows

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 40 1960000 93006001 Primavera

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 24 2280000 93359001 کارگاه تخصصی Mikrotik سطح 1
کار با سیستم عامل و تجهیزات Mikrotik
ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 18 و شنبه 16 تا 18

با هماهنگی 32 960000 93420001 کارگاه فتوشاپ مقدماتی

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: فرد 10 تا 13

با هماهنگی 40 1180000 93245003 ICDL سطح 1 - مبانی، ویندوز و اینترنت- ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا
ساعت دوره: زوج 14 تا 16

با هماهنگی 4 200000 93215001 کارگاه تنظیم و استفاده از چاپگر

ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 36 1320000 93335003 شهروند الکترونیک ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا
ساعت دوره: پنج شنبه 09 تا 12

با هماهنگی 48 1920000 93136001 حسابداری صنعتی 1

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 30 1570000 92500001 111 - تصویربرداری سطح 1-مبانی
از سری آموزشهای جامع تصویربرداری (فیلمبرداری) با فناوری های نوین دیجیتال
جلسه هماهنگی پنج شنبه 19/10/92 ساعت 16
ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 8 250000 92604001 الکترونیکی Powerpoint کاربردی

ساعت دوره: زوج 14 تا 16


  دوره های در حال تشکیل
3D Studio MAX-سطح 1 مدل سازی
AutoCAD معماری
ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت
Photoshop معماری
حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی
...ادامه
  صفحه اصلی  
درباره مرکز  
  دوره ها و ثبت نام  
  دوره های غیر حضوری  
  گروه ها و ثبت نام  
  گروه های درسی  
  پرداخت الکترونیک  
  درخواست دوره  
اعلام نتایج  
  ویژه شهرداری  
  امکانات کاربری  
  مقررات آموزشی  
مستندات  
ارتباط با ما  
  سایر سایت ها  


381 : امروز  
4152 : ماه جاری   
54303 : سال جاري  
701580 : کل بازديدها