شعارسال
لوگو
:نام کاربری
:رمز عبور
  کاربرجدید
امروز پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 09:28:00 این مرکزبرگزارکننده دوره های آموزشی IT در شاخه ها و گروههای سنی مختلف و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت به کد شناسه 0523901039210010 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری می باشد. ( )


درباره مرکز

چشم انداز مرکز آموزش سازمان فاوا

سرآمد در ارئه خدمات آموزش و فرهنگ سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه شهری در کشور

 

ماموریت مرکز آموزش سازمان فاوا

آموزش و فرهنگ سازی در راستای سرعت بخشیدن به تحقق شهردای، شهر و شهروند الکترونیکی

     1. مركز آموزش سازمان فاوا شهرداري اصفهان با ارائه خدمات فرهنگ سازي و آموزش دوره هاي IT مي كوشد در راستاي تحقق شهرداري و شهر الكترونيكي اصفهان، زمينه هاي فرهنگي لازم را ايجاد نموده و توانايي و مهارت هاي مورد نياز را در بين كاركنان شهرداري (در درجه اول) و شهروندان تقويت نمايد.

2. اين مرکزمی کوشد به منظور تسهيل و فراگير نمودن ارائه و دریافت خدمات آموزش و فرهنگ سازی از شيوه های مبتنی بر فناوری های نوين (از جمله يادگيری الکترونيکی ) استفاده نمايد.

3. مرکزتلاش می کندتا فرهنگ وانگيزه لازم جهت حرکت پرشتاب به سمت تحقق شهرداری و شهر الکترونیکی را از یک سو در بین مسئولين مربوطه و از سوی دیگر در شهروندان تقویت نماید.

4. مرکز تلاش دارد عملکرد سالیانه خود را در محيطی پويا و رقابتي، با اعتقاد و احترام عملي به اصل مشتري مداري، وفادارسازی مشتری و طراحی و ارائه خدمات و محصولات جديد، بهبود بخشد.

 

اهداف و استراتژی های مرکز آموزش سازمان فاوا

هدف 1 : تعالی مرکز آموزش

استراتژي ها

          2.1. بهبود تشکيلات و سازماندهی

          2.2. تخصصی نمودن و توسعه کيفی نيروی انسانی

          2.3. استفاده از مدرسين حرفه ای ، مجرب و متعهد

          2.4. استفاده از فناوری های نوين

          2.5. به کار گيری مطالعات وپژوهش هاي كاربردي جهت استفاده  از استانداردها ، ابزارها ومتدلوژي هاي جديد آموزش وفرهنگ سازی

       2.6. رسيدن به اهداف برنامه و بودجه

        2.7. وفادارسازی مشتری

 

هدف 2 : ارتقا سطح مهارت و فرهنگ کارکنان و مدیران شهرداری

استراتژي ها

         2.1. استفاده از شيوه های استاندارد در نيازسنجی و ارائه خدمات

         2.2. هم راستايي با برنامه های کاربردی و IT شهرداری

 

هدف 3 : ارتقا سطح مهارت و فرهنگ شهروند الکترونیک

استراتژي ها

         3.1. آگاه سازی و آموزش استفاده از خدمات الکترونيکی

         3.2. استفاده از شيوه های استاندارد در نيازسنجی و ارائه خدمات

لینک های دیگر
اطلاعیه ها
راه های ارتباطی
دوره ویژه

شروع دوره فتوشاپ 20-18 زوج تاریخ 98/08/04

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


شروع دوره اصول برنامه نویسی بزودی

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


شروع دوره MS Projects بزودی

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


شروع دوره برنامه نویسی # C مقدماتی یکشنبه و سه شنبه 20-16 بزودی

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


شروع دوره MS Project شنبه - چهارشنبه 20-17 بزودی

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


آدرس:خیابان آمادگاه،مجتمع عباسی (مقابل هتل عباسی)،مرکز آموزش سازمان فاوا :آدرس
lms@isfahan.ir :ايميل
031-32220625-32228787-32228788 :تلفن
031-322225469 :فکس