امروز شنبه 25 مرداد 1399 09:28:00 این مرکزبرگزارکننده دوره های آموزشی IT در شاخه ها و گروههای سنی مختلف و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت به کد شناسه 0523901039210010 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری می باشد. ( )


 

  زمان و مکان برگزاری دوره ها

 

زمستان 96

8  الي 20

اصفهان- خیابان آمادگاه- مجتمع عباسی- مرکز آموزش سازمان فاوا شهرداری اصفهان